HR SERVICES

Ud over rekruttering tilbyder vi en lang række HR-Services, som alle har det mål at støtte op om HR indsatsen hos vores kunder.

directions_boat
Onboarding

Når man har ansat en ny medarbejder, så er det utrolig vigtigt at fastholde dem via en målrettet onboading indsats. Samtidig sikrer onboarding, at den nye medarbejder meget hurtigere bliver produktiv.

outplacement

Vi tilbyder en outplacement løsning, som tager udgangspunkt I den enkle medarbejders situation. Vi sikrer ikke kun at ansøgningsmaterialet er I orden, men lærer dem bl.a. også at bruge linkedin, netværksmøder.

people_outline
Interim Hr

Rigtig mange organisationer har brug for at få løst HR relaterede opgaver, men virksomheden har ikke mulighed for at lønne en fuldtids HR medarbejder. Vi tilbyder, at være din fleksible HR partner.

nature_people
HR i M&A

Den største risici ved en virksomhedsfusion er HR-delen. For at sikre at man fastholder og udvikler organisationen gennem en M&A, så kan vi indgå i HR processen lige fra due diligence til post og pre-merger.

ONBOARDING.

Når du har ansat din nye medarbejder, så er det meget vigtigt at styre hele ONBOARDING processen, så de føler sig godt modtaget, samt at de bliver korrekt introduceret til virksomheden, produkter, kolleger, systemer og processer. 
ONBOARDING sikrer ikke kun, at man får en glad kollega, men også at man får dem fastholdt i jobbet, samt at de bliver langt hurtigere produktive i deres nye job.

HUCAPA har processer og metoder, der implementerer og sikrer at en ONBOARDING proces løbende finder sted efter fastlagte rammer.

OUTPLACEMENT

Opsagte medarbejdere skal hjælpes videre på den bedst mulige måde. Men vilkårerne er meget individuelle alt efter type af stilling, anciennitet, og organisatorisk placering.
HUCAPA leverer derfor altid OUTPLACEMENT forløb som er skræddersyet til den enkelte medarbejder. Vi søger for at ansøgningsmaterialet er helt på plads, at man kan sin pitch, at man ved hvordan sociale medier herunder Linkedin bruges effektivt, samt hvordan netværksmøder tilrettelægges og gennemføres.

INTERIM HR

Langt de fleste virksomheder har brug for en HR funktion, men rigtig mange har ikke mulighed for at have en fastansat HR medarbejder.

HUCAPA tilbyder at være din faste HR-partner. Vi kan som eksempel komme 1 dag om ugen og lave aftalte HR-opgaver. Vi kan også tage HR-rollen i tidsbegrænsede opgaver, hvor der i en kort periode skal gennemføres en række HR tiltag. Et eksempel kan være at stå for ansættelse og introduktion af nye timelønnede medarbejdere på et nyetableret lager.

HR i M&A

Lang de fleste M&A som fejlede gjorde det ikke på grund af direkte finansielle forhold. I stedet skyldes det næsten altid problemer med virksomhedskulturen og medarbejderne.

Med vores erfaring fra M&A arbejdet, så ved vi hvordan medarbejderne fastholdes gennem nøje planlægning, målrettet indsats og incitamentsprogrammer. Vi deltager typisk i alle faser fra due diligence til pre- og post merger aktiviterne. Læs mere på vores M&A website.

Kan vi hjælpe dig?

Book et møde